6 sierpnia godz. 20:30 Jakub Kapała

„Oblicza romantyzmu”

Johannes Brahms (1833-1897)

– Preludium i Fuga a-moll WoO 9

Sigfrid Karg-Elert (1877-1933)

Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen op. 65 nr 17

Max Reger (1873-1916)

– Sonata organowa d-moll op. 60 nr 2

I Improvisation

II Invocation

III Introduction und Fuge

 

Jakub Kapała – młody krakowski organista, student klasy organów prof. Dariusza Bąkowskiego – Koisa w Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2015 ukończył z wyróżnieniem Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie, a w 2017 Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie w klasie organów mgr. Wiesława Kaczora (dyplom z wyróżnieniem). Ma w dorobku artystycznym nagrody: I miejsce na VI Ogólnopolskim Konkursie Organowym im. Bronisława Rutkowskiego (Kraków 2017), II miejsce na VI Akademickim Konkursie Organowym Romuald Sroczyński in memoriam (Poznań 2018), II miejsce na IV Rosyjsko-Polskim Konkursie Organowym Vox Polonica Petropolitana (Petersburg, Rosja 2019). Jego dokonania artystyczne były nagradzane stypendiami, m. in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016, 2017), Prezydenta Miasta Tarnowa (2017, 2018) oraz Marszałka Województwa Małopolskiego (2019). W latach 2007-2017 śpiewał w Chłopięcym Chórze Katedralnym Pueri Cantores Tarnovienses, z którym występował w Polsce i wielu krajach Europy (m. in. Włochy, Szwecja, Macedonia), a także współpracował jako akompaniator. Obecnie pracuje jako akompaniator Dziewczęcego Chóru Katedralnego Puellae Orantes w Tarnowie. Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich, które prowadzili m.in.: Olivier Penin, Tobias Horn, Sven-Ingvart Mikkelsen, Francisco Scarcella, Thomas Lennartz, Ignace Michiels, Jos van der Kooy, Ines Maidre, Bernhard Haas, Jan Lehtola.

 

Comments are closed