DZIEŃ DRUGI 24 IX

ANTIPHONA PNEUMATICA organy, monoctone

Jarek Kordaczuk (1967)
Cantus Oscillatus for monoctone solo *

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium chorałowe „Komm, Heiliger Geist” BWV 651 **

Feliks Nowowiejski (1877-1946)
Wstęp do Hymnu „Veni Creator Spiritus” op. 9 nr 8 **

Max Reger (1873-1916)

Preludium chorałowe „Komm, o komm, du Geist des Lebens” ***
Bartosz Nalepa (1971)

„Duch Boży” – partytura graficzna ***

Petr Eben (1929-2007)
fragmenty z „Hioba”: ***
„Longing for Death” („Tęsknota za śmiercią”)
„Penitance and realization” („Pokuta i zrozumienie”)
„God‘s reward” („Boża nagroda”)

Jarek Kordaczuk
Antiphona Pneumatica * i **

Sir Edward Elgar (1857-1934)
Pomp and Circumstance March no 1 op. 39 **
Aequinoctium for organ, monoctone and sample manipulation * i ** i ***

ELŻBIETA KAROLAK – gawęda o organach Ladegasta

 

dramowicz

ANNA DRAMOWICZ absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Jana Jargonia (dyplom z wyróżnie-niem i Nagroda Ministra Kultury i Sztuki). Koncertuje solowo oraz kameralnie, współpracując także z Warmińsko-Mazurską Filharmonią im. F. Nowo-wiejskiego (koncerty oratoryjne, nagra-nia w kraju i za granicą) i olsztyńskimi chórami. Płyta z wykonywaną przez artystkę partią solową w „Missa pro Pace” Nowowiejskiego została nagro-dzona Fryderykiem w kategorii Album Roku Muzyka Chóralna i Oratoryjna (2010). Jest nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Olsztynie,
a także współzałożycielką Centrum Kultury Muzycznej. Szkoli nauczycieli
w ramach Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych i Centrum Edukacji Artystycznej. Jest autorką muzycznej książki-bajki dla dzieci do nauki czytania nut i gry a’vista „Przygody kota Midora
w krainie muzyki”, programów nauczania oraz tomiku wierszy pt. „Annatomia”.

 

martadramowicz

MARTA DRAMOWICZ-WOJTACKA absolwentka krakowskiej Akademii Muzycznej w Katedrze Dyrygentury (prof. Rafał Delekta) oraz w Katedrze Organów (prof. Józef Serafin). Studiowała również w Graz (Austria)
w ramach wymiany Erasmus. Uczestniczyła w organowych kursach mistrzowskich, m.in. Guy Boveta, Martina Sandera, Ludgera Lohmanna. Występuje jako solistka i kameralistka. Jako dyrygent prowadziła orkiestry w Polsce, Niemczech i Austrii. Była asystentem w Operze Krakowskiej. Dyrygowała i organizowała
koncerty zespołu Orchestra Tempora-nea. Współpracuje z Cracow Improvisers Orchestra. Uczyła na krakowskiej Akademii Muzycznej oraz w szkole muzycznej dla dzieci niewidomych (gry na organach). Jest dwukrotną stypendystką Ministra Kultury. Specjalizuje się w muzyce współczesnej; ma w dorobku kilkadziesiąt prawykonań. W bieżącym roku została zgłoszona do Paszportu Polityki.

 
jarek_kordaczuk

JAREK KORDACZUK kompozytor, autor tekstów, reżyser projektów multimedial-nych. Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu (dyrygentura i kompozycja). Jego zainteresowania twórcze rozciągają się od piosenki poetyckiej i muzyki dla dzieci po utwory orkiestrowe, elektro-akustyczne i muzykę eksperymentalną. W swojej twórczości chętnie łączy akustyczny i elektroakustyczny aparat wykonawczy. Sam uczestniczy często
w wykonywaniu swoich utworów jako dyrygent lub wykonawca np. partii monoctone – oryginalnego instrumentu elektroakustycznego, którego jest konstruktorem. Jest członkiem PSeME – Polish Society for Electroacoustic Music.
 

MONOCTONE to prototypowy instrument elektroniczny, będący w istocie hiperekspresyjnym sterownikiem CV (control voltage) syntezatorów modularnych. Wyposażony w zestaw sensorów zmieniających pod wpływem oddziaływania rezystancję, stanowi bardzo efektywne narzędzie do kształtowania przebiegu prądu.

 

karolak

Elżbieta Karolak – organistka, autorka projektów koncertowych i edukacyjnych związanych z organami i muzyką organową, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu. Szczególnie związana z organami Ladegasta w Farze Poznańskiej. Dokonała nagrań na zabytkowych organach w Wielkopolsce. Życiowe pasje – granie, uczenie, czytanie. Miłością jej życia są dzieci i wnuki, ale bliskie jej sercu są także koty i storczyki.

 

Comments are closed