VI Konkurs Chórów Maryi Matce

banerbig

 

FARA POZNAŃSKA – BAZYLIKA KOLEGIACKA

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIEŚNI CHÓRALNEJ
„MARYI MATCE” W POZNAŃSKIEJ FARZE
sobota 15.10.2016

Szósty Ogólnopolski Konkurs Pieśni Chóralnej MARYI MATCE jest kontynuacją trwającego od 2011 roku w Farze Poznańskiej wydarzenia kulturalno-artystycznego. Pretekstem do powołania konkursu o tej tematyce była 50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy umiejscowionego w Farze Poznańskiej. Otoczony wielkim kultem farny obraz otrzymał od Papieża korony w 1961 roku – była to pierwsza po wojnie koronacja obrazu maryjnego w Polsce.
Konkurs adresowany jest do zespołów chóralnych z całej Polski. Stwarza on warunki dla konfrontacji poziomu artystycznego chórów działających poza ruchem zawodowym. Odbywa się w Bazylice Farnej – barokowej świątyni w samym centrum Poznania, która jest jednym z najwspanialszych zabytków barokowej architektury sakralnej w Polsce, jest też równocześnie jednym z trzech sanktuariów maryjnych Poznania, koronowanych na prawie papieskim (Fara, Franciszkanie, Jezuici).

Organizacja konkursu w tym miejscu ożywia tę przestrzeń, sprzyjając nawiązywaniu kontaktów artystycznych i społecznych między poszczególnymi zespołami. Ze względu na miejsce tematyka konkursu nawiązuje do – głęboko osadzonej w polskiej tradycji i kulturze – sztuki o tematyce maryjnej, czerpiąc z ogromnej skarbnicy repertuarowej pieśni w chóralnym opracowaniu.
Konkurs jest okazją do promocji nie tylko muzyki chóralnej, ale także występujących zespołów i ośrodków przy których działają, barokowego kościoła farnego, a nade wszystko Poznania – miasta, w którym głęboko zakorzeniona jest tradycja chóralistyczna. W skład jury konkursu wchodzą profesorowie Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Poznaniu.

kontakt: chorfarny@gmail.com
TERMIN ZGŁOSZEŃ: 23.09.2016

Przesłuchania uczestników odbędą się w sobotę 15 października. W jury zasiądą profesorowie poznańskiej Akademii Muzycznej. W dotychczasowych edycjach jurorami byli: prof. dr hab. Przemysław Pałka, prof. dr hab. Marek Gandecki, dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz prof. AM, ks. dr Mariusz Białkowski, dr Paweł Łuczak. Konkurs zakończy uroczysta Msza święta o godzinie 19.00, po której nastąpi ogłoszenie wyników i koncert laureatów.

WSTĘP WOLNY

Do pobrania: regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia zespołu.

 

PROGRAM
Przesłuchania konkursowe:
14.00 Poznański Chór Dziecięco-Młodzieżowy „CAMPANELLI” z Poznania, dyr. Beata Sibrecht
14.15 Chór Parafialny „ASCENSIO” z Poznania, dyr. Damian Kacner
14.30 SCHOLA LEDNICKA z Poznania, dyr. Bartłomiej Karwański
14.45 Chór „GŁOS PRZEMIENIENIA” Parafii Morzewo, dyr. Emil Ratajczak
15.00 Chór „CANTATE DEO” ze Szczecina – Dąbie”, dyr. Paweł Zygmunt Cichosz
15.15 Międzyszkolny Chór DOMINANTA Mścice, dyr. Bożena Cienkowska

15.45 Obrady JURY w składzie:
prof. dr hab. Przemysław Pałka
prof. dr hab. Marek Gandecki
dr Paweł Łuczak

19.00 Msza święta odpustowa – oprawa muzyczna przygotowana przez chóry uczestniczące w konkursie

20.00 /po Mszy św./ ogłoszenie wyników i koncert laureatów
 

 

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIEŚNI CHÓRALNEJ (archiwum)

Comments are closed