2 lipca 2015 DARIUSZ BĄKOWSKI-KOIS

 

Roque da Conceição (XVII/XVIII)
Batalha famoza de 6° tom

Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)
XIX Quinto tiento de medio registro de tiple de 7° tono

Vicente Rodriguez (1690-1760)
Pangelingua 5° punto alto
Otra, de dos teclados
Otra, para lleno
Otra, de dos teclados registro igual
Otra, registro igual
Otra: Organo y cadereta en el órgano trompa y en la cadereta orlo
Otra, de mano izquierda

Ferenc Liszt (1811-1886)
Trauerode
Consolation (Des-dur)

Charles-Marie Widor (1844-1937)
IV Symfonia organowa f-moll op. 13 nr 4
cz. I. Toccata cz. V. Adagio

Louis Vierne (1870-1937)
Sortié op. 30 nr 6

Marcel Dupré (1886-1971)
Sortié op. 62 nr 3

 

Dariusz Bąkowski-Kois ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Akademię Muzyczną w Krakowie (prof. Józef Serafin). Jest laureatem kilku konkursów krajowych i międzynarodowych, m. in. V Międzynarodowego Konkursu Organowego im. F. Schuberta w Cremolino (Włochy, 2001). Studia podyplomowe odbył w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (prof. Magdalena Czajka, w zakresie wykonawstwa francuskiej neoromantycznej symfoniki organowej) oraz w Konserwatorium Wiedeńskim (klasa organów Thomasa Schmögnera, a także na Wydziale Muzyki Dawnej – w zakresie gry na klawesynie, klawikordzie oraz pianoforte). Prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą: występował we Francji, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, w Rosji, Meksyku, a także w Brazylii. W latach 2001-2007 ściśle współpracował z zespołem Capella Cracoviensis. Jest pracownikiem Katedry Organów oraz prorektorem ds. dydaktyki i rozwoju kadry w Akademii Muzycznej w Krakowie.
W 2002 doktoryzował się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca doktorska z zakresu historii mentalności szlachty polskiej początków XVIII wieku). W 2006 uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu instrumentalistyki (praca habilitacyjna poświęcona zagadnieniom wykonawstwa iberyjskiej muzyki organowej XVII stulecia), zaś w 2013 otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych. W roku ubiegłym ukończył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studia podyplomowe Master of Business Administration – Zarządzanie Szkołą Wyższą.

 

Comments are closed