MARATON PATRIOTYCZNY

piątek 21 IX 2018 godz. 20.00 BAZYLIKA

Historyczna wędrówka przez czasy powstania wielkopolskiego. Nie będzie to koncert pieśni wojennych, choć prawie wszystkie utwory bez wątpienia brzmiały na frontach powstańczej wielkopolski w 1918 i 1919 roku. Usłyszymy pieśni serdeczne, które młodzi Poznańczycy wynieśli ze swoich domów – przemówią one w tle wspomnień i poezji, którymi przywołamy przedpole i pierwsze dni Powstania Wielkopolskiego.
Znajdą się wśród nich kompozycje autorów wielkopolskich (R. Berwiński, A. Woykowski); będą pieśni z muzyką Feliksa Nowowiejskiego, który po powstaniu stał się Wielkopolaninem z wyboru, niezwykle ceniony u nas i kochany jako autor nieśmiertelnej „Roty”. Nie zabraknie też pieśni ze słowami powstańców wielkopolskich – Romana Wilkanowicza i Stanisława Rybki, którzy nie tylko byli walecznymi przywódcami, ale dobrze władali piórem. Jeszcze przed dwoma pokoleniami większość tych utworów śpiewano powszechnie podczas towarzyskich spotkań.
Czas je przypomnieć i – może – zapamiętać.

JACEK KOWALSKI – Sarmata, pieśniarz, poeta, historyk sztuki. Autor kilkudziesięciu płyt i książek, twórca scenariuszy (m.in. Orzeł i Krzyż dla Parku Dzieje w Murowanej Goślinie) i programów telewizyjnych. Odznaczony brązowym medalem Gloria Artis.
Zespół MONOGRAMISTA JK działający od 1988 roku, towarzyszy Jackowi Kowalskiemu głównie w wykonywaniu utworów własnych, a także projektów związanych z przy-wracaniem zapomnianych pieśni i piosenek (kolędy staropolskie, pieśni patriotyczne, zaściankowe i inne). Zespół wydał kilka płyt CD, przygotował szereg spektakli. W skład zespołu wchodzą absolwenci poznańskiej Akademii Muzycznej, kameraliści, pedagodzy poznańskich szkół muzycznych:

ANITA MURAWKA – kierownictwo muzyczne, fagot, aranżacje,
MARZENA ŁOPIŃSKA – flet,
JUSTYNA GERTNER-PIECHEL – wiolonczela,
WOJCIECH WINIARSKI – lutnia, gitara,
ROBERT REKIEL – instrumenty perkusyjne.

 

ELŻBIETA KAROLAK organistka, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu. Koncertuje w kraju i za granicą, także z córką Magdaleną (obój współczesny i barokowy) i synem Kamilem (skrzypce). Szczególnie chętnie wykonuje muzykę dawną na instrumentach z epoki oraz muzykę francuską epoki romantyzmu. Jest współorganizatorką Międzynarodowych Kon-kursów Organowych im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu, jednym z pomysłodawców Koncer-tów Farnych oraz kierownikiem artystycznym
Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej, a także Staromiejskich Koncertów Organowych. Nagrała kilka płyt uwieczniających instrumenty z Poznania i okolic. Jest autorką publikacji dotyczących zabytkowych organów w Polsce. Jej uczniowie i studenci są laureatami wielu nagród na licznych konkursach.
Podczas maratonu wykona m. in. utwór skomponowany przez młodą kompozytorkę KATARZYNĘ DANEL (laureatkę znaczących konkursów kompozytorskich) z okazji 200. rocznicy urodzin Friedricha Ladegasta. Będzie to polska premiera Fantazji organowej „LADEGAST”, pierwszego utworu oddającego hołd wielkiemu budowniczemu organów w epoce romantyzmu.

Muzyce towarzyszyć będą recytacje wspomnień i poezji z czasów powstania, przygotowane przez MICHAŁA BŁASZCZYŃSKIEGO i STANISŁAWA KOWALSKIEGO.

 

piątek 21 IX 2018 godz. 20.00 PODZIEMIA

NOCĄ W FARZE… zwiedzanie w blasku świec podziemi kościoła
Nie wszyscy Poznaniacy mieli okazję odwiedzić podziemia farne. Po wojnie urządzono w nich skład win importowanych, dewastując znajdujące się tam pochówki. Dziś powoli przywracany jest im właściwy charakter i wygląd. Od kilku miesięcy były zamknięte ze względu na prace renowacyjne krypty. W odnowionym wnętrzu spoczywać będą szczątki doczesne osób pochowanych na cmentarzu wokół „starej kolegiaty” – jest to efekt prac archeologicznych prowadzonych od wielu miesięcy na Placu Kolegiackim, gdzie od założenia Poznania stał pierwszy kościół miasta. Tylko podczas festiwalu podziemia będą dostępne w porze wieczornej i w wyjątkowej aurze – rozświetlone jedynie delikatnym światłem świec!
Grupy będą wpuszczane co 15 minut – do godziny 21.30

 

Comments are closed