Maryi Matce 2018

 

FARA POZNAŃSKA – BAZYLIKA KOLEGIACKA
VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIEŚNI CHÓRALNEJ
„MARYI MATCE” W POZNAŃSKIEJ FARZE

sobota 13.10.2018

Siódmy Ogólnopolski Konkurs Pieśni Chóralnej MARYI MATCE jest kontynuacją trwającego od 2011 roku w Farze Poznańskiej wydarzenia kulturalno-artystycznego. Pretekstem do powołania konkursu o tej tematyce była 50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy umiejscowionego w Farze Poznańskiej. Otoczony wielkim kultem farny obraz otrzymał od Papieża korony w 1961 roku – była to pierwsza po wojnie koronacja obrazu maryjnego w Polsce.
Konkurs adresowany jest do zespołów chóralnych z całej Polski. Stwarza on warunki dla konfrontacji poziomu artystycznego chórów działających poza ruchem zawodowym. Odbywa się w Bazylice Farnej – barokowej świątyni w samym centrum Poznania, która jest jednym z najwspanialszych zabytków barokowej architektury sakralnej w Polsce, jest też równocześnie jednym z trzech sanktuariów maryjnych Poznania, koronowanych na prawie papieskim (Fara, Franciszkanie, Jezuici).
Organizacja konkursu w tym miejscu ożywia tę przestrzeń, sprzyjając nawiązywaniu kontaktów artystycznych i społecznych między poszczególnymi zespołami. Ze względu na miejsce tematyka konkursu nawiązuje do – głęboko osadzonej w polskiej tradycji i kulturze – sztuki o tematyce maryjnej, czerpiąc z ogromnej skarbnicy repertuarowej pieśni w chóralnym opracowaniu.
Konkurs jest okazją do promocji nie tylko muzyki chóralnej, ale także występujących zespołów i ośrodków przy których działają, barokowego kościoła farnego, a nade wszystko Poznania – miasta, w którym głęboko zakorzeniona jest tradycja chóralistyczna. W skład jury konkursu wchodzą profesorowie Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Poznaniu.

kontakt: chorfarny@gmail.com
TERMIN ZGŁOSZEŃ: 31.08.2018

Do pobrania:
REGULAMIN KONKURSU
KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU 2018

Przesłuchania uczestników odbędą się w sobotę 13 października. W jury zasiądą profesorowie poznańskiej Akademii Muzycznej. W dotychczasowych edycjach jurorami byli: prof. dr hab. Przemysław Pałka, prof. dr hab. Marek Gandecki, dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz prof. AM, ks. dr Mariusz Białkowski, dr Paweł Łuczak. Konkurs zakończy uroczysta Msza święta o godzinie 19.00, po której nastąpi ogłoszenie wyników i koncert laureatów.

WSTĘP WOLNY

PROGRAM
Przesłuchania konkursowe:

15.45 Chór “CANTUS FAMILIARIS” z Chludowa, dyr. Łukasz Maciejewski
16.00 Chór Parafii p. w. Wniebowstąpienia Pańskiego „ASCENSIO” z Poznania, dyr. Damian Kacner
16.15 Chór Dziewczęcy Szkoły Katedralnej „PARADISO” z Poznania, dyr. Ewa Domagała
16.30 Zespół wokalny „ALLA FINE” z Poznania, dyr. Laura Stieler
16.45 Chór „CORDA CORDI” ze Śremu, dyr. Agnieszka Panas

17.00 Obrady JURY w składzie:
prof. dr hab. Przemysław Pałka
prof. dr hab. Marek Gandecki
dr Paweł Łuczak
19.00 Msza święta odpustowa – oprawa muzyczna przygotowana przez chóry uczestniczące w konkursie
20.00 /po Mszy św./ ogłoszenie wyników i koncert laureatów

I miejsce: ex aequo:
– Zespół Wokalny „ALLA FINE” z Poznania, pod dyr. Laury Stieler,
– Chór Dziewczęcy Szkoły Katedralnej „PARADISO” z Poznania, pod dyr. Ewy Domagały,

II miejsce:
Chór „CORDA CORDI” ze Śremu, pod dyr. Agnieszki Panas

III miejsca nie przyznano.

Najlepszym dyrygentem została Laura Stieler, dyrygent Zespołu Wokalnego „ALLA FINE”.
Wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworu maryjnego otrzymał Zespół Wokalny „Alla Fine” z Poznania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, laureatom gratulujemy i zapraszamy za rok.

 

fot. Bartosz Seifert

 

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIEŚNI CHÓRALNEJ (archiwum)
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIEŚNI CHÓRALNEJ (archiwum)

Comments are closed