16 lipca 2015 MATTHIAS MÜCK

 

Theophil Forchhammer (1847-1923)
Konzertstück e‐moll op. 28 nr 3

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonata triowa e‐moll BWV 528
Adagio | Vivace | Andante | Un poco Allegro

Marco Enrico Bossi (1861‐1925)
Scherzo g‐moll, op. 49 nr 2

Matthias Mück (*1967)
Improwizacja: Preludium i chorał Hommage à Maurice Duruflé

August Gottfried Ritter (1811-1885)
III Sonata organowa a‐moll op. 23 (1855)
Rasch | Recit | Adagio | Nicht schleppend | Rasch | Entschlossen

 

MueckminiMatthias Mück (Niemcy) edukację muzyczną rozpoczął w wieku 6 lat nauką gry na fortepianie. Następnie w chórze parafialnym St. Alban jako sopranista zainteresował się muzyką kościelną. W latach 1982-1985 odbył studia w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Moguncji, podejmując równolegle pracę organisty i dyrygenta chóru. Dalsze studia odbywał na Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Moguncji (1990-94 oraz 1999-2001 studia doktoranckie) i Wyższej Szkole Muzycznej we Frankfurcie (klasa prof. Martina Lückera). Był organistą i dyrygentem chóralnym w wielu kościołach, a od 2000 roku jest organistą katedry św. Sebastiana w Magdeburgu. W kręgu szczególnych zainteresowań artysty znajdują się improwizacja i muzyka dawna. Koncertuje w kraju i za granicą, również jako wykonawca partii basso continuo na koncertach oratoryjnych. Jest docentem Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej oraz Konserwatorium G. Ph. Telemanna w Magdeburgu. Brał udział w kompletowaniu śpiewnika kościelnego w swojej diecezji, jest też diecezjalnym rzeczoznawcą do spraw organów.

 

Comments are closed