„STAROMIEJSKIE KONCERTY ORGANOWE 2015”

skobig

facekont

 
 

2.07.2015 DARIUSZ BĄKOWSKI-KOIS (Polska) absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie jej prorektor; laureat konkursów w Cremolino, Rumi; specjalizuje się w muzyce iberyjskiej.

9.07.2015 PIOTR RACHOŃ (Polska) absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie fortepianu i organów; organista Archikatedry w Warszawie, prowadzi bardzo ożywioną działalność koncertową.

16.07.2015 MATTHIAS MÜCK (Niemcy) organista katedry św. Sebastiana w Magdeburgu, wirtuoz i improwizator, absolwent klasy organów Uniwersytetu im. J. Gutenberga w Moguncji. Prowadzi ożywioną działalność koncertową i pedagogiczną w konserwatorium muzycznym w Magdeburgu.

23.07.2015 KRZYSZTOF MUSIAŁ (Polska) student krakowskiej Akademii Muzycznej (prof. dr hab. Andrzej Białko); laureat ogólnopolskich konkursów organowych dla średnich szkół muzycznych oraz konkursów akademickich (III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Organowym „Hindemith Karg Elert Reger”, I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Organowym „Romuald Sroczyński in memoriam” w 2014); koncertował w Polsce, Francji i na Litwie.

30.07.2015 NILS LARSSON (Szwecja) studia odbył w Akademii Muzycznej w Sztokholmie w zakresie organów i improwizacji. Dyplom z odznaczeniem. Szybko rozwinął bogatą i uznaną aktywność koncertową w Europie. Jest dyrektorem muzycznym bazyliki Högalid Kirche w Sztokholmie.

6.08.2015 JAKUB PANKOWIAK (Polska) artysta młodego pokolenia poznańskich organistów, asystent w klasie organów Akademii Muzycznej w Poznaniu; laureat konkursów organowych w Rumi, Poznaniu, Legnicy, Opavie, Krakowie.

13.08.2015 MARIO CIFERRI (Włochy) absolwent Konserwatorium Muzycznego w Bolonii (organy, fortepian, kompozycja, dyrygentura symfoniczna) oraz Konserwatorium św. Cecylii w Rzymie (muzyka kościelna); laureat konkursów organowych w Wenecji, Varese; wykładowca organów i śpiewu gregoriańskiego w Konserwatorium w Monopoli (Bari).

20.08.2015 ELENA SARTORI (Włochy) organistka i dyrygentka, studia muzyczne odbyła w Bazylei i Wiedniu; uczestniczyła w zajęciach z wybitnym niemieckim dyrygentem Helmutem Rillingiem w ramach projektu Bach Akademie Stuttgart; koncertuje na całym świecie; nagrywa dla BBC, Rai, Radio France.

25.08.2015 HANS FAGIUS (Szwecja) juror V Konkursu Organowego im. F. Nowowiejskiego; od wielu lat zalicza się do najsławniejszych szwedzkich organistów-wirtuozów; studiował pod kierunkiem B. Berga i A. Lindnera oraz M. Duruflégo; ma w swoim repertuarze dzieła wszystkie Jehana Alaina, Johanna Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa, Dietricha Buxtehudego, Maurice’a Duruflego, Césara Francka, Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego oraz komplet symfonii Louisa Vierne’a; profesor Królewskiego Konserwatorium w Kopenhadze; członek Królewskiej Akademii Muzyki w Szwecji.

27.08.2015 ERIC LEBRUN (Francja) juror V Międzynarodowego Konkursu Organowego im. F. Nowowiejskiego; jeden z najwybitniejszych organistów średniego pokolenia we Francji, absolwent paryskiego Conservatoire National de Musique w Paryżu; laureat pięciu międzynarodowych konkursów organowych; ma na koncie kompletne nagrania dzieł organowych J. S. Bacha, J. Alaina oraz największych twórców organowej muzyki francuskiej; profesor Konserwatorium Muzycznego w Anger.

 

Comments are closed