mmmini

W ramach odpustu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Farze Poznańskiej odbywa się konkurs chórów MARYI MATCE. Rozpoczęliśmy go w 2011 roku z okazji jubileuszu 50. rocznicy koronacji obrazu. Była to pierwsza po wojnie koronacja obrazu maryjnego w Polsce. Organizatorami konkursu są Parafia Farna, Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary oraz Chór Parafii Farnej. Konkurs stwarza warunki dla konfrontacji poziomu artystycznego zespołów działających poza ruchem zawodowym oraz przyczynia się do rozwoju ich kompetencji kulturalnych i artystycznych.

czytaj więcej

Bookmark the permalink.

Comments are closed