6 września SEBASTIAN ADAMCZYK


Sebastian Adamczyk studiował grę organową w Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie pod kierunkiem J. Grubicha. Swoją wiedzę i umiejętności doskonalił podczas studiów podyplomowych w zakresie historycznych praktyk wykonawczych w Akademii Muzycznej w Bazylei i Schola Cantorum Basiliensis pod kierunkiem J.-C. Zehndera i F. Pachlatko (organy, klawesyn), B. Edskesa i G. Senna (historyczne budownictwo organowe, historyczne systemy strojenia), J. Sonnleitnera (kameralistyka). Uczestniczył również w licznych mistrzowskich kursach interpretacji muzyki organowej i klawesynowej. Dwukrotny stypendysta francuskiej fundacji „Les Treilles” Jeana i Annette Schlumberger. Koncertował w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Francji i Hiszpanii. Historyczne budownictwo organowe i systemy strojenia stanowią obszar szczególnych zainteresowań artysty. Jest autorem rekonstrukcji systemu temperacji Jana z Lublina, zawartego w słynnej tabulaturze z 1540 r., zastosowanego m. in. w zrekonstruowanych organach kościoła św. Krzyża w Krakowie. Nagrywał dla wytwórni „Dux” i „Acte Préalable”. Dokonał prawykonań utworów organowych kompozytorów polskich w kraju i za granicą. Jest autorem publikacji w specjalistycznych wydawnictwach krajowych i zagranicznych, bierze udział w audycjach radiowych popularyzujących organy i muzykę organową. W latach 2002-2012 prowadził działalność dydaktyczną w Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest wykładowcą Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży, organistą kościoła p.w. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie, działa również jako rzeczoznawca w zakresie budownictwa organowego.

 

Johannes Brahms (1833-1897)
Preludium i fuga a-moll
3 preludia chorałowe:
„O Gott, Du frommer Gott”
„Schmücke dich, o liebe Seele”
„Herzlich tut mich erfreuen”

Feliks Nowowiejski (1877-1946)
Marsz uroczysty „Wejście do katedry” op. 8
Preludium na temat Kyrie z Mszy XI (Orbis factor) op. 9
Preludium „Róże świętej Teresy” op. 9

Marian Sawa (1937-2005)
2 Preludia na temat polskich pieśni kościelnych:
„Wesoły nam dziś dzień nastał”
„Zdrowaś bądź Maryja”
Toccata i fuga

 

Comments are closed