„MARYI MATCE”

banerbig

 

FARA POZNAŃSKA – BAZYLIKA KOLEGIACKA
VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIEŚNI CHÓRALNEJ
„MARYI MATCE” W POZNAŃSKIEJ FARZE

sobota 14.10.2017

Siódmy Ogólnopolski Konkurs Pieśni Chóralnej MARYI MATCE jest kontynuacją trwającego od 2011 roku w Farze Poznańskiej wydarzenia kulturalno-artystycznego. Pretekstem do powołania konkursu o tej tematyce była 50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy umiejscowionego w Farze Poznańskiej. Otoczony wielkim kultem farny obraz otrzymał od Papieża korony w 1961 roku – była to pierwsza po wojnie koronacja obrazu maryjnego w Polsce.
Konkurs adresowany jest do zespołów chóralnych z całej Polski. Stwarza on warunki dla konfrontacji poziomu artystycznego chórów działających poza ruchem zawodowym. Odbywa się w Bazylice Farnej – barokowej świątyni w samym centrum Poznania, która jest jednym z najwspanialszych zabytków barokowej architektury sakralnej w Polsce, jest też równocześnie jednym z trzech sanktuariów maryjnych Poznania, koronowanych na prawie papieskim (Fara, Franciszkanie, Jezuici).
Organizacja konkursu w tym miejscu ożywia tę przestrzeń, sprzyjając nawiązywaniu kontaktów artystycznych i społecznych między poszczególnymi zespołami. Ze względu na miejsce tematyka konkursu nawiązuje do – głęboko osadzonej w polskiej tradycji i kulturze – sztuki o tematyce maryjnej, czerpiąc z ogromnej skarbnicy repertuarowej pieśni w chóralnym opracowaniu.
Konkurs jest okazją do promocji nie tylko muzyki chóralnej, ale także występujących zespołów i ośrodków przy których działają, barokowego kościoła farnego, a nade wszystko Poznania – miasta, w którym głęboko zakorzeniona jest tradycja chóralistyczna. W skład jury konkursu wchodzą profesorowie Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Poznaniu.

kontakt: chorfarny@gmail.com
TERMIN ZGŁOSZEŃ: 31.08.2017

Do pobrania: REGULAMIN KONKURSU oraz KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU2017

Przesłuchania uczestników odbędą się w sobotę 14 października. W jury zasiądą profesorowie poznańskiej Akademii Muzycznej. W dotychczasowych edycjach jurorami byli: prof. dr hab. Przemysław Pałka, prof. dr hab. Marek Gandecki, dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz prof. AM, ks. dr Mariusz Białkowski, dr Paweł Łuczak. Konkurs zakończy uroczysta Msza święta o godzinie 19.00, po której nastąpi ogłoszenie wyników i koncert laureatów.

WSTĘP WOLNY

 

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIEŚNI CHÓRALNEJ (archiwum)
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIEŚNI CHÓRALNEJ (archiwum)

Comments are closed