Maryi Matce

banerbig

 

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIEŚNI CHÓRALNEJ
„MARYI MATCE”
W POZNAŃSKIEJ FARZE

sobota 10.10.2015

PROGRAM
I część przesłuchań konkursowych:
15.00 Chór Kameralny CON BRIO Oborniki, dyr. Marcjanna Nowak
15.15 Chór Parafialny SOLI DEO Poznań, dyr. Magdalena Szczęśniewska
15.30 Chór CANTANTES Poznań, dyr. Beata Illukiewicz
15.45 Chór Mieszany HASŁO Poznań, dyr. Henryk Górski

II część przesłuchań konkursowych:
16.30 Chór Męski AKORD Swarzędz, dyr. Jadwiga Maćkowiak
16.45 Międzyszkolny Chór DOMINANTA Mścice, dyr. Bożena Cienkowska
17.00 Żeński Chór CANZONA Oleszna, dyr. Paulina Pycka

17.30 Obrady JURY w składzie:
prof. dr hab. Przemysław Pałka
ks. dr Mariusz Białkowski
dr Paweł Łuczak

19.00 Msza święta odpustowa – oprawa muzyczna przygotowana przez chóry uczestniczące w konkursie

20.00 /po Mszy św./ ogłoszenie wyników i koncert laureatów
 

Protokół z posiedzenia jury (PDF)
 

2015 PLAKATmini

Jubileuszowy – piąty Ogólnopolski Konkurs Pieśni Chóralnej MARYI MATCE jest kontynuacją trwającego od 2011 roku w Farze Poznańskiej wydarzenia kulturalno-artystycznego. Pretekstem do powołania konkursu o tej tematyce była 50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy umiejscowionego w Farze Poznańskiej. Otoczony wielkim kultem farny obraz otrzymał od Papieża korony w 1961 roku – była to pierwsza po wojnie koronacja obrazu maryjnego w Polsce.
Konkurs adresowany jest do zespołów chóralnych z całej Polski. Stwarza on warunki dla konfrontacji poziomu artystycznego chórów działających poza ruchem zawodowym. Odbywa się w Bazylice Farnej – barokowej świątyni w samym centrum Poznania, która jest jednym z najwspanialszych zabytków barokowej architektury sakralnej w Polsce, jest też równocześnie jednym z trzech sanktuariów maryjnych Poznania, koronowanych na prawie papieskim (Fara, Franciszkanie, Jezuici).

Organizacja konkursu w tym miejscu ożywia tę przestrzeń, sprzyjając nawiązywaniu kontaktów artystycznych i społecznych między poszczególnymi zespołami. Ze względu na miejsce tematyka konkursu nawiązuje do – głęboko osadzonej w polskiej tradycji i kulturze – sztuki o tematyce maryjnej, czerpiąc z ogromnej skarbnicy repertuarowej pieśni w chóralnym opracowaniu.
Konkurs jest okazją do promocji nie tylko muzyki chóralnej, ale także występujących zespołów i ośrodków przy których działają, barokowego kościoła farnego, a nade wszystko Poznania – miasta, w którym głęboko zakorzeniona jest tradycja chóralistyczna. W skład jury konkursu wchodzą profesorowie Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Poznaniu.

informacje bieżące: www.farapoznanska.pl/mm

 

kontakt: chorfarny@gmail.com

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 15.09.2015

Przesłuchania uczestników odbędą się w sobotę 10 października. W jury zasiądą profesorowie poznańskiej Akademii Muzycznej. W dotychczasowych edycjach jurorami byli: prof. dr hab. Przemysław Pałka, prof. dr hab. Marek Gandecki, dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz prof. AM, ks. dr Mariusz Białkowski, dr Paweł Łuczak. Konkurs zakończy uroczysta Msza święta o godzinie 19.00, po której nastąpi ogłoszenie wyników i koncert laureatów.

WSTĘP WOLNY

 

Materiały do pobrania

REGULAMIN KONKURSU .PDF

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU .DOC

 

Reportaż z V Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Chóralnej Maryi Matce 2015

 

Reportaż z IV Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Chóralnej Maryi Matce 2014

 

Comments are closed