Julian Gembalski

Johann Sebastian Bach (1695-1750) – Fantazja C-dur (niedokończona), BWV 573, z improwizacją

Julian Gembalski (*1950) – Sonata romantyczna na tematy pieśni kościelnych (improwizacja)

1. Allegro   2. Cantilene   3. Introdukcja i fuga

Feliks Nowowiejski (1887-1946) – Preludium „Adoremus”

Krzysztof Grzeszczak (*1965) – Trzy preludia chorałowe:

            Z dawna Polski Tyś Królową

            Gdy trwoga nas ogarnia

            Królowej Anielskiej śpiewajmy

Julian Gembalski – Tryptyk gregoriański (improwizacja)

           1. Antyfona   2.  Libera me   3. Salve Regina

fot. Michał Maszka

Edukację muzyczną odbywał w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, gdzie ukończył z wyróżnieniem klasę fortepianu prof. Wandy Uszok. Gry organowej uczył się najpierw u organisty Katedry Chrystusa Króla w Katowicach, Stanisława Kopernoka, a następnie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, w klasie organów Henryka Klaji. Ukończył także Wydział Kompozycji i Teorii (dyplomy obu specjalności z wyróżnieniem w 1975 r.). W 1978 r. odbył kurs mistrzowski u prof. Flor Peetersa w Mechelen (Belgia) a w latach 1979-80  studiował w Paryżu, pod kierunkiem Andre Isoir’a i Michela’a Chapuis (organy) oraz Jean’a Saint-Arroman (muzykologia).

Prowadzi ożywioną działalność artystyczną, naukową i pedagogiczną. Występował z koncertami w całej Europie oraz w USA, nagrywał dla Polskiego Radia (m.in. seria „Antologia Organów na Górnym Śląsku”, gdzie zarejestrował 90 organów regionu) i telewizji. Nagrał ponad 50 płyt CD. Jest laureatem pierwszych nagród w konkursach improwizacji fortepianowej w Gdańsku i Nowej Rudzie oraz improwizacji organowej w Weimarze, a także wielu innych nagród, m.in. nagrody „Orfeusza” XXXVIII Festiwalu „Warszawska Jesień”, nagrody im. Wojciecha Korfantego, im. Stanisława Ligonia, nagrody Arcybiskupa Katowickiego „Lux ex Silesia”, nagrody „Śląski Szmaragd” Biskupa Ewangelicko-Augsburskiego, nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wkład w ochronę zabytków;  odznaczony przez Papieża Jana Pawła II medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”. Honorowy Ślązak Roku, Honorowy Obywatel Miasta Sejny i Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Autor prac z zakresu historii organów na Śląsku, problematyki ochrony i konserwacji organów zabytkowych, a także projektant wielu instrumentów. Profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie do 2020 roku prowadził klasę organów i kierował Katedrą Organów i Muzyki Kościelnej. W latach 1996-2002 był Rektorem swej macierzystej uczelni. Od wielu lat jest też Archidiecezjalnym Wizytatorem Organów i Organistów. W 2004 roku założył pierwsze w Europie Środkowej Muzeum Organów.

FARA POZNAŃSKA – BAZYLIKA KOLEGIACKA
POZNAŃ 2022
czwartki, godzina 19.30
WSTĘP WOLNY

organizator: Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary www.farapoznanska.pl

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania
#poznanwspiera

Comments are closed