17 lipca 2014 – Joachim Walter

ukończył z wyróżnieniem studia w specjalności muzyka kościelna (zakończone egzaminem „A” i tzw. egzaminem koncertowym) w klasie prof. Martina Haselböcka w Musikhochschule w Lubece. Brał udział w kursach mistrzowskich u Ludgera Lohmanna, Jacques van Oortmerssena, Marie-Claire Alain, Guy Boveta, Daniela Rotha. W latach 1991-2005 sprawował funkcję eksperta w zakresie muzyki kościelnej kościoła luterańskiego w Lubece, następnie kantora kościoła miejskiego w Preetz/Holstein (2005-2013); od stycznia 2014 jest organistą Kościoła Pokoju w Poczdamie-Sanssouci.
W 2000 roku zakończył pomyślnie przewód doktorski na uniwersytecie w Göteborgu. W kręgu jego aktywności artystycznej znalazły się wykonania zapomnianych oratoriów zachowanych w zbiorach bibliotek Lubeki i Schwerinu. Artysta współpracuje z zespołami wykonującymi muzykę dawną zgo-dnie z regułami historycznej praktyki wykonawczej. Koncer-tował w Skandynawii, krajach nadbałtyckich, w Rosji, Holandii, Rumunii, Brazylii i we Włoszech. W 2009 roku prowadził w Rio de Janeiro kurs interpretacji dzieł D. Buxtehude.
Jest wiceprezesem Międzynarodowego Towarzystwa D. Buxtehude oraz rzeczoznawcą w zakresie budownictwa organowego. Ma w dorobku publikacje dotyczące historii muzyki i budownictwa organowego okręgu północnoniemieckiego.

Comments are closed