12 lipca DANIEL ZARETSKY

Daniel Zaretsky, absolwent konserwatorium muzycznego w Leningradzie (1989 – dyplom z fortepianu i organów) oraz w Helsinkach (1993, Kari Jussila organy, wyróżnienie). Zobowiązania koncertowe wiodły go od 1988 roku do wszystkich ważnych ośrodków muzycznych ówczesnego ZSRR, a także do innych krajów: Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Włoch, Holandii, Polski, Skandynawii, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Czech, Słowacji, Izraela, USA, Australii i Ameryki Płd. Jako student i młody absolwent uczelni muzycznych brał udział w kursach prowadzonych przez znakomitych wirtuozów – organistów: G. Boveta, M.-C. Alain, L. Lohmanna, J. Laukvika, D. Rotha, J. Guillou, H. Vogla, M. Radulescu, H. Fagiusa, P. Kee. Jest laureatem wielu konkursów organowych, wśród których są: Rosyjski Narodowy Konkurs Organowy (1991, I nagroda), Międzynarodowy Konkurs Organowy w Speyer (1991, III nagroda), wyróżnienia na konkursach we Włoszech i Finlandii. Artysta pełni też funkcję jurora licznych konkursów organowych oraz eksperta w projektach budowy nowych instrumentów. W latach 1997-2007 był pierwszym organistą Filharmonii w St. Petersburgu. W latach 2002-2007 pracował na stanowisku profesora gry organowej w Konserwatorium Muzycznym Niżnym Novgorodzie; od 2006 roku jest profesorem uniwersytetu w St. Petersburgu. W roku 2006 przyznano mu zaszczytny tytuł narodowego artysty Rosji.

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
„Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit” BWV 669
„Schmücke Dich, o liebe Seele” BWV 654
„Kyrie, Gott Heiliger Geist” BWV 671

Ferenc Liszt (1811-1886)
„Ave Maria” (Arcadelt)
„Nun danket alle Gott”

Gennadij Below (*1939)
Chorał i Postludium

Georgi Mushel (1909-1989)
Toccata

Christophor Kushnarew (1890-1960)

Passacaglia

 

Comments are closed