Stowarzyszenie

Proponowany statut Towarzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary

Statut PDF

Obowiązujący statut Towarzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary

Statut obowiązujący PDF

Comments are closed