18 lipca Waldemar Krawiec


WALDEMAR KRAWIEC (Polska) studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem prof. Juliana Gembalskiego. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych profesorów: U. Spang-Hansena, J. Boyera, J. Ferrarda, Ch. Bosserta, N. Danby. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą. Interesuje się muzyką śląską, m.in. brał udział w koncercie poświęconym 25 rocznicy śmierci śląskiego kompozytora Fritza Lubricha. W 2003 roku brał udział w Festiwalu Kompozytorów Śląskich w Opolu, gdzie wykonał monograficzne koncerty poświęcone twórczości wrocławskiego organisty i kompozytora Moritza Brosiga. W roku 2000 oraz 2015 otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze za osiągnięcia pedagogiczne oraz wkład w rozwój kultury w mieście. Jest inicjatorem oraz dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Organowego im. ks. Antoniego Chlondowskiego w Zabrzu. Prowadzi klasę organów w PSM II st. w Zabrzu. Jest wykładowcą w Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkole Organistowskiej w Gliwicach. Udzielał się w pracach redakcyjnych nad wydaniem nowego Chorału „Droga do nieba”. Uczestniczył w projekcie zakupu i instalacji organów do kościoła św. Jakuba na wyspie Sachalin (Rosja). Na ten cel zagrał 30 koncertów charytatywnych w diecezji gliwickiej i opolskiej, a w 2013 roku wykonał koncert inauguracyjny na nowych organach. Nagrał płytę rejestrującą cztery instrumenty śląska opolskiego oraz trzy płyty z muzyką kompozytorów śląskich. Jest członkiem Diecezjalnej Komisji Odbioru Organów w Gliwicach.

PROGRAM

Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
Toccata i Fuga E-dur

Johann Peter Kellner (1705-1772)
– Preludium C-dur
– Chorał „Was Gott tut das ist wohlgetan”

Adolph Hesse (1809-1863)
Fantazja f-moll op. 57 nr 1 (Allegro, Allegretto, Allegro, Alla breve)

Emanuel Adler (1845-1926)
Fünf Orgelstücke op. 7: nr 1 Andante

Giovanni Battista Martini (1706-1784)
– Toccata per l’ Offeretorio
– Elevazione

Theodore Dubois (1837-1924)
– Fiat lux
– In Paradisum

 

Comments are closed