30 lipca godz. 20:30 Marek Stefański

„Z wielkiego świata”

Mikołaj z Krakowa (XVI w.)

Salve Regina (6 wersów)

– Taniec staropolski: Alia poznanie

Johann Sebastian Bach (1685-1750) / Marek Stefański (1969)

– Uwertura i Fuga potrójna Vater unser im Himmelreich (na podst. Kantaty BWV 1083)

– Opracowanie chorałowe Vater unser im Himmelreich (na podst. Kantaty BWV 1083)

Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901)

– Religiöse Lieder op. 157:

Vater unser

Ave Maria

Abendlied

Feliks Nowowiejski (1877-1946)

– Adagio z Symfonii g-moll op. 45 nr 2 Przed krucyfiksem w kościele Mariackim w Krakowie

Gustav Adolf Merkel (1827-1885)

– Fantazja op. 113 (opr. M. Stefański)

 

Marek Stefański – wirtuoz organów, pedagog i animator życia muzycznego. Ukończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. Joachima Grubicha, otrzymując w 1994 roku dyplom z wyróżnieniem. Działalność koncertową rozpoczął na początku studiów odbywając tournée koncertowe obejmujące większość krajów europejskich. Prowadzi bardzo bogatą działalność koncertową, występując w ramach licznych polskich i zagranicznych festiwali organowych; jest też laureatem I nagrody uzyskanej w ramach European Forum d’Art Sacre. Od 1996 roku współpracuje z Bazyliką Mariacką w Krakowie. Od 1999 roku pracuje w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie na stanowisku adiunkta. W 2013 roku na podstawie rozprawy naukowej oraz monografii płytowej poświęconej muzyce organowej kompozytorów krakowskich II połowy XX wieku uzyskał w Akademii Muzycznej w Krakowie tytuł doktora habilitowanego. Jest zasłużonym propagatorem polskiej muzyki organowej, szczególnie XX-wiecznej, którą wykonuje równolegle ze sztuką improwizacji organowej. Jego udziałem stały się prawykonania utworów współczesnych polskich kompozytorów oraz polskie prawykonania dzieł kompozytorów francuskich. Dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia, Telewizji Polskiej oraz rozgłośni zagranicznych. Jest założycielem i dyrektorem artystycznym Festiwalu „Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa”, cyklu koncertów „Muzyka Organowa w Jarosławskim Opactwie” oraz „Wiosennych dni z muzyką organową w bazylice Jezuitów” w Krakowie. W maju 2016 roku, jako jedyny Europejczyk, reprezentował Stary Kontynent podczas Festiwalu „5 Continents – 5 Organists” w Seulu w Korei Południowej. Jest pomysłodawcą i współautorem cyklu rozmów i prezentacji organów krakowskich kościołów „Ukryte sacrum” prezentowanego na antenie Radia Kraków od września 2017 roku. Jest też współzałożycielem Fundacji Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE.

Comments are closed