14 sierpnia 2014 – Tomasz Zebura

grę na organach rozpoczął w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie w klasie prof. Jarosława Malanowicza. W 2009 roku podjął studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem prof. Magdaleny Czajki i ad. Jarosława Wróblewskiego (2010). W 2012 roku w ramach stypendium „Erasmus” podjął studia w Musikhochschule w Lubece w klasie prof. Arvida Gasta. Od roku 2013 kontynuuje studia pod kierunkiem prof. Józefa Serafina i ad. Jarosława Wróblewskiego. Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich prowadzonych m. in. przez: Michaela Radulescu, Daniela Rotha, Guy Boveta, Martina Sandera, Christopha Bosserta, Gerharda Gnanna, Lorenzo Ghielmiego, Wolfganga Zerera, Pietera van Dijka, Gunthera Rosta, Christopha Mantoux.

Jest laureatem konkursów ogólnopolskich i międzyna-rodowych, m. in.: III Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Jana Kucharskiego w Łodzi w 2014 roku (III nagroda), III Akademickiego Konkursu Organowego „Romuald Sroczyński in memoriam” w Poznaniu w 2012 roku (I nagroda), Ogólnopolskiego Konkursu Organowego Mendelssohn-Eben w Krakowie w 2009 roku (III nagroda), Konkursu Muzyki Organowej w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii w 2008 roku (II nagroda).
Jest stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok 2013/2014.

Comments are closed