bankoncmini

Przez wszystkie soboty roku melomani gromadzą się w kościele, by posłuchać młodych poznańskich organistów podczas „Koncertów Farnych”. W lipcu i sierpniu koncerty te odbywają się codziennie (oprócz niedziel). Dla młodych organistów jest to okres wytężonej pracy – mimo wakacji nie brakuje nigdy chętnych, by charytatywnie wesprzeć Farę i podzielić się swoim talentem. Koncerty Farne odbywają się od ponad 20 lat, a ich celem było zebranie funduszy na remont zabytkowych organów farnych… Remont odbył się w latach 2000-01 przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

czytaj więcej

Bookmark the permalink.

Comments are closed